Projekt przearanżowania dawnej stołówki szkolnej w nowoczesną świetlicę. Istniejące ściany działowe i filary naturalnie wyznaczyły podział przestrzeni na kolejne strefy funkcjonalne: relaks, kafejkę internetową, sklepik szkolny, małą salę kinową, miejsce na wystawy uczniów oraz strefę ze sceną przeznaczoną na kameralne koncerty lub odczyty. Pomieszczenie jest zaprojektowane jako przestrzeń dedykowana do użytku zarówno w przerwach lekcyjnych, jak i w wolnym czasie pozaszkolnym. Modułowość mebli pozwala dowolnie aranżować przestrzeń według aktualnych potrzeb.