Usługi projektowe

Nadzór autorski to usługa dodatkowa, jaką mogą Państwo dokupić do projektu kompleksowego zamówionego w Pracowni KSZTAŁTY.
W ramach nadzoru Projektant przyjeżdża na miejsce inwestycji i kontroluje zgodność przebiegu prac budowlanych z wytycznymi projektu.
W razie potrzeby Nadzór autorski można dodatkowo rozszerzyć o realizacje zamówień, obsługę dostaw i końcowy odbiór prac budowlanych.

Usługa jest liczna według stawki godzinowej, a jej wysokość uzależniona od lokalizacji inwestycji.