Jak powstaje projekt?

Każde przedsięwzięcie wymaga dobrego planu działania. Choć nasze projekty są zróżnicowane, bo uszyte na miarę pod indywidualnego Klienta, wypracowaliśmy plan działania pozwalający sprawnie przeprowadzić proces projektowy.
Oto czego mogą się Państwo spodziewać decydując się na współpracę z Pracownią Projektową KSZTAŁTY.

chat iconSPOTKANIE

Współpraca rozpoczyna się od wstępnego spotkania Projektanta z Inwestorem/ami, podczas którego ustalany jest zakres prac projektowych oraz oczekiwania Inwestorów związane z projektem. W oparciu o ustalenia podczas spotkania, przygotowywana jest szczegółowa oferta wyceny współpracy. W przypadku jej zaakceptowania przez Inwestora sporządzana jest umowa. Po wpłynięciu zadatku w wysokości 30% wartości projektu, rozpoczyna się praca Projektanta nad projektem. Wyceny projektu można również dokonać drogą mailową, przesyłając dane dotyczące Inwestycji.

inwent iconINWENTARYZACJA

Kolejny etap to inwentaryzacja, czyli szczegołowy pomiar inwestycji na miejscu budowy. Ma on na celu weryfikację rzutu deweloperskiego w oparciu o faktyczny stan isniejący. Zazwyczaj istnieją niewielkie rozbieżności, które jednak należy uwzględnić, aby unikąć błedów w projekcie wykonawczym lokalu. W przypadku inwestycji z rynku wtórnego, inwentaryzacja również jest konieczna.

coffee iconWYWIAD INWESTORSKI

Spotkanie mające na celu ustalenie szczegółowych preferencji i potrzeb Inwestora. Na podstawie szczegółowego wywiadu ustalane są m.in.:

  • potrzeby
  • preferencje materiałowe
  • preferencje kolorystyczne
  • wybór stylu i charakteru wnętrza
  • inspiracje
  • określenie budżetu

Na spotkanie dobrze jest przynieść własne inspiracje (w formie jpg'ów lub z czasopism wnętrzarskich)

pen iconPRACA NAD PROJEKTEM

Na podstawie zebranych informacji: wykonanej inwentaryzacji i wywiadu inwestorskiego, zaczyna się twórcza praca projektowa: powstają koncepcje, aranżacje, w wyniku których otrzymują Państwo kolejno:

  • 2-3 propozycje aranżacji funkcjonalnej
  • projekt koncepcyjny wnętrza
  • wizualizację komputerową wybranej aranżacji

Na wszystkich tych etapach, mają Państwo możliwość wprowadzania poprawek, a projekt jest konsultowany, aż do momentu uzyskania satysfakcjonującej Państwa wersji.

document iconDOKUMENTACJA TECHNICZNA

Po zaakceptowaniu projektu, przygotowywana jest pełna dokumentacja techniczna dla wykonawców i branżystów, mająca za zadanie w sposób bezproblemowy zrealizować projekt. Na dokumentację techniczną składają się m.in. : rzuty pomieszczeń, wymiarowania, projekt zabudowy z płyt karton-gipd, projekt hydrauliki i elektryki, projekty mebli na zamówienie, szczegółowy projekt kuchni i łazienki, a także specyfikacja, czyli wykaz ilościowy materiałów zastosowanych projekcie i wyceny.]

Przekazanie dokumentacji projektowej jest ostatnim etapem współpracy. W trakcie realizacji inwestycji Projektant jest dostępny mailowo i telefonicznie, a w razie potrzeby możliwe jest dokupienie dodatkowej usługi - nadzoru autorskiego.

hammer iconREALIZACJA

Na Państwa życzenie, do wykonania projektu możemy polecić sprawdzoną ekipę budowlaną, która w solidny sposób zrealizuje wytyczne projektu.